Bli med på tur i Raet Nasjonalpark Kontakt Om kystruta Emisjon

Havner på Kystruta

ARENDAL BRYGGE

Arendal – Tyholmen

Havnen vi bruker i Arendal ved innløpet til Pollen på Tyholmen. Her går avgangene til Grimstad sentrum og Gjeving ved Lyngør.

GRIMSTAD SENTRUM

Grimstad – Torskeholmen

Ytterst på Torskeholmen, midt i Grimstad sentrum finner du ankomst og avgangssted.

GJEVING BRYGGE

Gjeving brygge – ved Lyngør

Kystruta legger til på ytterste delen av bryggeanlegget til Lyngørporten Hotell. For lokalkjente kalles den også Sliperikaia, som har lang historie.